Doanh nghiệp

  • Không khả thi Không khả thi

    (HNM) - Trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25-4-2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm do Bộ Y tế soạn thảo mới đây, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã kiến nghị bỏ thủ tục cấp công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm...

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh