Sản phẩm - Dịch vụ

  • Triển khai chương trình "FLC Care" Triển khai chương trình "FLC Care"

    Ngày 14-08-2017 tại Hà Nội, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt (Bảo hiểm Bảo Việt) và Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) tiếp tục ký kết hợp đồng cùng chung tay đảm bảo cuộc sống an nhiên và hạnh phúc cho người lao động Tập đoàn FLC năm 2017-2018. 

  • Xem theo ngày:
  • /
  • /
Bản tin phát thanh